Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ของขวัญกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับปีใหม่ 2024

ศธ. แจกของขวัญปีใหม่ 2024 ส่งความสุขสู่ผู้เรียน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ของขวัญกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับปีใหม่ 2024  ส่งความสุขสู่ผู้เรียน ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างชุมชน"...ฟรี จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ...ฟรี…