Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ของขวัญปีใหม่

ศธ. แจกของขวัญปีใหม่ 2024 ส่งความสุขสู่ผู้เรียน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ของขวัญกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับปีใหม่ 2024  ส่งความสุขสู่ผู้เรียน ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างชุมชน"...ฟรี จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ...ฟรี…

ศธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ผ่าน 6 โครงการ ดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ศธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ผ่าน 6 โครงการ ดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ดูแลเด็กตกหล่น-อบรมอาชีพ-อาชีวะเรียนฟรี ศธ.ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ ส.ค.ส. หรือ ส่งความสุข ให้กับคนไทย ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้สังคมไทย…