Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอรับทุนการศึกษา

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ขอแนะนำมูลนิธิดํารงชัยธรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาสําหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566” มูลนิธิดํารงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม…