Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา…

เป็นที่พูดถึงกันมาก ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ท่านที่สนใจสามารถโหลดอ่านรายละเอียดได้ที่่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่ะ…