Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอเชิญ ลงทะเบียนอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ลงทะเบียนอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นที่พูดถึงกันมาก สพฐ. เปิดลงทะเบียนอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง…