Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขั้นตอนการทำ PA

รวมไฟล์ตัวอย่างรายงาน PA ตัวอย่างเอกสารขอรับประเมิน​ ว17+PA และ ว21+PA

วันที่ 28 กันยายน 2565 ขอนำเสนอ รวมไฟล์ตัวอย่างรายงาน PA ตัวอย่างเอกสารขอรับประเมิน​ ว17+PA และ ว21+PA  สำหรับข้าราชการครู เผยแพร่แบ่งปันรวบรวมโดย คุณครู สดใส ใจจริง สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…