Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขั้นตอนในการทำแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ขอนำเสนอ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ คุณครูที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงค์ในบทความนะคะ…