Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขาดแคลนครู

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก คุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรการหรือวางแนวทางช่วยเหลือ…