Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2566…