Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อสอบ O-NET ปี 2560

ดาวน์โหลดได้แล้ว ข้อสอบ O-NET ปี 2560  พร้อมเฉลย

          ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.ได้กำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561…