Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้าราชการเกษียณ

ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณ แล้ว...ได้อะไรบ้าง ทั้งชนิดที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ครูประถม ขอนำข้อมูลดีดีมาประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้ทราบว่าเมื่อมาเป็นข้าราชการแล้ว หลังเกษียณจะได้รับอะไรบ้าง ทั้งบำเหน็จบำนาญ เงินพิเศษ…