Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ.เสริมทัพ แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการดูแลสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ สอศ.เสริมทัพ แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการดูแลสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่ง ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566…

เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562

          แจ้งตำแหน่งเปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2562           โดยมีกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2562 สาขาที่เปิดสอบ ขอขอบคุณ : FB…