Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คณิตศาสตร์ ป.1

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูประถม ได้นำมาให้คุณครูได้ดาวน์โหลด ขอบคุณข้อมูลจาก www.รักครู.com

แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 3-9-63  12:00 แบบฝึกคิดเลขเร็ว ċ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.rar ดาวน์โหลด ċ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.rar ดาวน์โหลด ċ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.rar ดาวน์โหลด ċ ชั้นประถมศึกษาปีที่…

คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1 ข้อสอบกลางปี   คณิตศาสตร์     ป.1    ฉบับที่1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว “2” อ่านว่าอย่างไร 1  หนึ่ง 2  สอง 3  สาม “ดอกไม้สามดอก” เขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขไทย ได้ตรงกับ…