Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครุสภา

เอกสาร การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด

ตามที่ ครูหลายท่านสอบถามเรื่อง การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด นั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง ครูประถมได้นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ การยื่นจองออนไลน์ KSP e–Service ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต…