Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สพฐ.กำหนดปฏิทินการย้ายครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้

สพฐ.กำหนดปฏิทินการย้ายครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ 1. ว7373 แจ้ง ศธจ. 2. ว7374 แจ้ง สพท. 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ปฏิทิน 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดตัวชี้วัด ขอบคุณที่มาข่าวจาก  เฟซบุ๊ก คุณ …

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เปิดทางให้ครูและพนักงางาน กศน. มีสิทธิบรรจุเป็นข้าราชการครู

ข่าวดีสำหรับบุคลากรครูผู้ช่วยและครูในสังกัด กศน. รมช.ศึกษาธิการ เน้นย้ำการดูแลจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กเร่ร่อนและคนพิการ โดยได้รับปากที่จะดูแลขวัญกำลังใจของครูที่ดูแลกลุ่มเด็กเร่ร่อนและคนพิการ…