Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ืืวิทยฐานะครู

เตรียมเปลี่ยนแนวทางการประเมินวิทยฐานะ

ยกเครื่องประเมินวิทยฐานะ"ครูตั้น" สร้างระบบประเมินกลาง ใช้ได้หลากหลายสายงาน ข่าวการศึกษา โดยครูประถม.คอม ขอนำเสนอข่าวเกี่ยวกับออกมาพูดของท่าน รมว.ศธ. หรือท่าน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า…