Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร ครู 13อัตรา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร ครู 13อัตรา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ ***ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท*** ***ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 แพร่ระบาด…