Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกณฑ์การประเมิน ว23/2564

ดาวน์โหลดฟรี! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้

วันที่ 13 กันยายน 2565 ขอนำเสนอ ไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้ แบ่งปันโดย ครูสดใส ใจตรง​ ต้นฉบับเอกสาร และครูสายบัวนำมาพัฒนาปรับปรุงพร้อมเผยแพร่ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…