Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ครู นักเรียน ทำแบบทดสอบเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่องวันสืบ นาคะเสถียร…

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ครู นักเรียน ทำแบบทดสอบเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่องวันสืบ นาคะเสถียร 2566 เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน…

ทำข้อสอบแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี Online PLC Coaching ครั้งที่ 2…

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ ทำข้อสอบแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี Online PLC Coaching ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและจุดเน้นสู่สถานศึกษา ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ Online PLC Coaching…