Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เข้าร่วมการประกวดการออกแบบ INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023

ขอเชิญประกวดการออกแบบ INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 505,000 บาท

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญประชาชนทั่วไป / นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประถมฯ-มัธยมศึกษา-ปวช.-ปวส.-อุดมศึกษา / ข้าราชการทหาร เข้าร่วมการประกวดการออกแบบ INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023…