Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมย้อนหลัง เข้าทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร EdSociate Webinar ครั้งที่ 14 “ฟื้นคืนชีพ…

วันที่ 17 กันยายน 2565 ขอเชิญอบรมย้อนหลัง เข้าทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร EdSociate Webinar ครั้งที่ 14 "ฟื้นคืนชีพ Active learning" Active learning resurrection อบรมฟรี รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่…