Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 230 อัตรา ตั้งแต่ 21…

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 230 อัตรา ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2556 - วันที่ 12 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง :    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ…