Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เชิญชวนอบรมออนไลน์ จับสัญญาณ นักเรียนแบบไหนเรียกว่าเด็กพิเศษ รับเกียรติบัตรฟรี

เชิญชวนอบรมออนไลน์ จับสัญญาณอย่างไร นักเรียนแบบไหนเรียกว่าเด็กพิเศษ รับเกียรติบัตรฟรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ Home Based Learning ครั้งที่ 6 “จับสัญญาณอย่างไร แบบไหนที่เรียกว่าเด็ก พิเศษ”โดย คุณเจษฎา สมวนาพานิช วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน  2566 โดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย…