Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เดินหน้ายกระดับคุณภาพเด็กนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H

ศธ.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ชูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย…

วันที่ 3 ธันวาคม ขอนำเสนอ ศธ.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ชูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน…