Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

ผู้ปกครองต้องรู้ ! คาร์ซีทมีผลบังคับใช้แล้ว ถ้าไม่มีต้องปฏิบัติตามสามข้ออย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวรัชดาฯ รองโฆษกรัฐบาล เผยกฎหมายคาร์ซีท (Car Seat) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี มีผลบังคับใช้แล้ว ย้ำถ้าไม่มีคาร์ซีท ต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ข้อ “ขับช้า ปลอดภัย – เด็กนั่งที่นั่งตอนหลัง ถ้าเป็นกระบะห้ามนั่งท้าย –…