Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เทคนิคการใช้งาน

ลบ การเข้าถึงด่วน ออกจาก google drive

เป็นเรื่องที่น่าเป็นปัญหาสำหรับท่านที่ใช้งาน google drive  มาอย่างยาวนาน จึงมาแนะนำวิธีปิด/เปิด ในส่วนของการแสดงการเข้าถึงด่วน  สำหรับ แอดนั้นมีความคิดเห็นว่ามันรู้สึก ขวางตาทำให้เวลาเข้าค้นหาไฟล์มันต้อง scroll mouse เลื่อยนลงไป…

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร DTLV62 โดย ครูประถม

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรการอบรม DLTV จากที่ เราได้อบรมและทำแบบทดสอบ ทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ ไปแล้วนั้น ล่าสุดได้มี การแจ้ง เปิดให้ดาวน์โหลด เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรม…