Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปลี่ยนงบอื่นเป็นค่าประกันสังคม

ด่วน!! มีมติให้ สพฐ. ไปหาทางดำเนินการจ้างเป็นอัตราจ้างเช่นเดิม เปลี่ยนงบอื่นเป็นค่าประกันสังคม

มีมติให้ สพฐ. ไปหาทางดำเนินการจ้างเป็นอัตราจ้างเช่นเดิม และให้ สพฐ. ทำเรื่องหารืออย่างเป็นทางการกับสำนักงบประมาณ ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงงบอื่นมาเป็นค่าประกันสังคม