Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปลี่ยนชุดลูกเสือ เนตรนารี

ศธ.เปิดผลสำรวจ ‘การปรับชุดลูกเสือ-เนตรนารี’ กว่า 85% อยากให้เปลี่ยนเป็นชุดลำลอง หรือพละ…

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ผลสำรวจ การปรับชุด "ลูกเสือ-เนตรนารี" ผลกว่า 85% อยากเปลี่ยนเป็นชุดลำลอง หรือพละ เพื่อสะดวกในการทำกิจกรรม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการตั้งคำถามในกลุ่ม THAI SCOUT : "ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ" ทำดี…

รวบรวมผลสรุปประเด็น “ชุดลูกเสือ เนตรนารี อยากปรับเป็นแบบไหน อย่างไรบ้าง”

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ รวบรวมผลสรุปประเด็น “ชุดลูกเสือ เนตรนารี อยากปรับเป็นแบบไหน อย่างไรบ้าง” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการตั้งคำถามในกลุ่ม THAI SCOUT : "ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ" ทำดี ทำได้ ทำทันที เกี่ยวกับ…