Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปลี่ยนแปลง

เห็นชอบ ย้ายจาก 4 ปี เป็น 2 ปี บรรจุครบครูผู้ช่วยย้ายได้เลย

ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องรอ 4 ปี หลักเกณฑ์ฯ ใหม่นี้ กำหนดการย้ายเป็น 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ…

สมศ.เตรียมเลิกนับรอบประเมินสถานศึกษา ใช้เกณฑ์หมุนตามเวลา 5 ปี

สมศ.เตรียมเลิกนับรอบประเมินสถานศึกษา ใช้เกณฑ์หมุนตามเวลา 5 ปี สวัสดี สำหรับวันจันทร์ ที่๑๔ เดือน กันยนยน ๒๕๖๓ วันนี้ก็ขอหยิบยกข่าวการศึกษา เกี่ยวกับ สมศ. ที่กำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินใหม่ค่ะ โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง…