Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

“ตรีนุช” มอบนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เข้ม 3ป. ครอบคลุมทุกมิติ

เมื่อวันที่1 พ.ย.2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศึกษาธิการ) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565…