Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดรับสมัคร ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

สสวท. เปิดรับสมัคร ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567…

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสอ สสวท.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทคัดเลือกเพิ่มเติม)…