Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดลงทะเบียนพรี พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา

คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023)

วันที่ 19 กรกรฎาคม 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) เฟสแรก (Pr Webinar) EP. 1 เรื่อง “นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศกรณีศึกษา “แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์…