Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เผยแพร่ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ Active Learning” รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ (ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ) ว.PA

เผยแพร่ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ Active Learning” รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ Active Learning" รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" (ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ) ว.PA โดย ครูไกทอง มุดผากิตติเดช ตำแหน่ง ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา…