Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เผยแพร่ผลงาน Best Practice เรื่อง การเลี้ยงกบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสุทธิศา

เผยแพร่ผลงาน Best Practice เรื่อง การเลี้ยงกบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสุทธิศา

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน Best Practice รายการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ "การพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การเลี้ยงกบ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้…