Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เพิ่มพูน

ศธ. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี…

วันที่ 12 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 14…