Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง

         ประกาศจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1…