Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

คุรุสภาเชิญชวนอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ขอเชิญชวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 …