Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เรื่องหลักของภาระครู

“ธนุ” เดินหน้าลดภาระงานคืนครูสู่ห้องเรียน

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. นั้น สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเบื้องต้น…