Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เร่งคลอดเกณฑ์สรรหา อ.ก.ค.ศ.

“ตรีนุช” เร่งคลอดเกณฑ์สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯรับงานบริหารบุคคล

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ขอนำเสนอ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง…