Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เลื่อนขึ้นเงินเดือน

แนวทาง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

สวัสดีค่ะ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา พาทุกท่านไปดูแนวทาง  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากตรงนี้ค่ะ เอกสาร๑ว20_63_สไลด์เงินเดือน เอกสาร๒ …