Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เล็งฟื้นทวิศึกษา

“ตรีนุช” เล็งฟื้น “ทวิศึกษา” เรียนร่วมระหว่างสายอาชีพ กับมัธยมฯหลังหายไป 2ปี…

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยาว่า…