Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เสวนาทางวิชาการ

สพฐ. ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค :…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแนะนำ สพฐ. ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค : ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช “นครแห่งอารยธรรม งามล้ำพระพุทธศาสนา ศรีธรรมราชา อาณาจักรตามพรลิงค์" วันที่ 19-20…