Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อลดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่ง หรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2566 โดย รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เป็นประธานการประชุม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ สำนักงาน ก.ค.ศ. / ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และ…