fbpx

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 330
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ไฟล์แนบ : ที่ ศธ 04010/ว568

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อสื่อได้ที่

เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น