สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สื่อการเรียนการสอน มีวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา  ทัศนศิลป์เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ Access มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ Team Up มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน เศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน หน้าที่พลเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก akson.com มา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น