สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ Upstream มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก akson.com มา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น