แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ป.1

แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปี 2558  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 

ปี 2559  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 

ปี 2560  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 

ปี 2560 (ภาค 2)  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 

ตัวอย่าง

ข้อมูลจาก:ครูเอ ห้องแบ่งปันสื่อการเรียนการสอน

แสดงความคิดเห็น