fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

วิชาชีพครู

แนวคิดการบริหารโรงเรียของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แนวคิดการบริหารโรงเรียน ของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย #TEP #ภาคีเพื่อการศึกษาไทย #การศึกษาไทยเปลี่ยนได้ TEP : เรียนสิ่งที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่ กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย [youtube…
Read More...

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1…

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  …
Read More...

ประกาศ คุณกนกวรรณ รมช.ศึกษาธิการ เร่งดำเนินการ เรื่อง การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู กศน. ใน…

ข่าวดีสำหรับคุณครู กศน. ที่จะมีนโยบายการขับเคลื่อนงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ประจำปี 2563 ให้ได้บรรจุข้าราชการครู กศน. ในจำนวน 891 อัตรา อ่านรายละเอียด... วันนี้ (28 ต.ค.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์…
Read More...

หลักสูตรการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์

การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบวิสัยทัศน์ โครงสร้างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชาได้
Read More...

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา มี”ชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ”ให้เก็บด้วย

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว มีหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน เมื่อจบหลักสูตร สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะ…
Read More...

อบรมออนไลน์ พัฒนาบุคลากรการจัดสอบ จาก สทศ.

ครูประถม ขอนำข่าวการอบรมพัฒนาบุคลากร จาก สทศ. มาฝากดังนี้ค่ะ สทศ.ได้จัดหลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนผ่านแล้วได้รับเกียรติบัตร จาก 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลาการด้านการจัดสอบ โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้ในแต่ละรายวิชา…
Read More...

เอกสาร การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด

ตามที่ ครูหลายท่านสอบถามเรื่อง การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด นั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง ครูประถมได้นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ การยื่นจองออนไลน์ KSP e–Service ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต…
Read More...

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

สังคมเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน วิธีการสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ครูประถม มี เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ …
Read More...

การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันนี้ ครูประถม เจอแหล่งเรียนรู้ที่ดีแหล่งหนึ่งอยากจะนำมาแชร์ เป็น การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย สื่อการเรียนรู้ครูต้อม มีแนวทางการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล…
Read More...