fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

ธันวาคม 2018

โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนาชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้…
Read More...

ดาวน์โหลดได้เลย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

Krupatom ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกัน และวันนี้ เป็นเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6…
Read More...

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2 เทอม1-2

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2 เทอม1-2 รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2 เกือบ30เรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ป.2_ตอน03 ใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม1_คณิตศาสตร์ป.2ตอน06…
Read More...

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้รวมแนะแนว

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแนะแนว มีทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดที่1 จะประกอบด้วย ใบงานกิจกรรมพัฒนาฯ ป.1 ดาวน์โหลด ใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1 ดาวน์โหลด ใบงานภาษาไทย ป.1 ดาวน์โหลด ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 ดาวน์โหลด…
Read More...

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 เทอม1-2

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 เทอม1-2 กว่า20เรื่อง ทั้งเทอม1 และเทอม2 สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ใบงานการกระจายหลักเลขจำนวน1-20 การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน…
Read More...

รหัสแตกไฟล์

รหัสแตกไฟล์ . rar  ที่ทางครูประถมได้นำมาแจกนั้น คือ รหัสคือkrupatom.com นำไป กรอบในส่วนที่เป็นช่อง  ให้   ใส่รหัสผ่าน แล้วกด  ตกลง ค่ะ
Read More...

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 1-6

วันนี้ Krupatom ขอนำแผนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาให้ดาวน์โหลดใช้งานกันได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิก…
Read More...

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี รวมแผนการสอนจาก อจท. วิทยาการคำนวณ ม.1 การออกแบบและเทคโนโลยีแผนวิทย์ สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ อจท.แผนเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)ม.1 อจท.แผนเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1…
Read More...

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ครูประถม รวมไว้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเพื่อการศึกษาได้ แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป. ๑-๖ ชุดนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้…
Read More...

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1 เล่ม 1 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.2 เล่ม 1 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4 เล่ม 1 คู่มือครู…
Read More...