Take a fresh look at your lifestyle.

คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ”

สำหรับครูประถมที่สนใจสมัครเข้าโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี กิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ” สามารถสมัครได้แล้ววันนี้

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนิสิต นักศึกษา และรวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับคุรุสภาในการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ” จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าลักษณะครูดีตามแบบฉบับตนเองและครูดีที่ชื่นชอบ จำนวน 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที กิจกรรมที่ 2 บอกเล่าครูดีตามแบบฉบับตนเองผ่านภาพถ่าย จำนวน 1 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/sharedgoodteacher2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ส่งได้กิจกรรมละ 1 ผลงาน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ” จะได้รับเกียรติบัตรขอบคุณจากคุรุสภาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งคลิปวิดีโอ/ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อของคุรุสภาต่อไป

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนรับชมหนังสั้นครูสร้างฅน ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น. ผ่านทาง Facebook เพจครูดี 360 องศา /เพจคุรุสภา /Khurusapha YouTube Channel เริ่ม 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อสะท้อนถึงตัวอย่างครูดีที่มีลักษณะแตกต่างกันตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อีเมล์ [email protected] หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2280 2735  หรือ เพจครูดี 360 องศา

ที่มา : คุรุสภา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...